Dürli himiki ýerlerde giňden ulanylýan himiki zeýkeş şlangy

Gysga düşündiriş:

Haryt maglumatlary:

1. Gurluşy: Şlangyň dokalan gatlagynyň materialy ýokary güýçli poliester filamentidir we içki rezin we daşarky rezin gatlak bir gezeklik ekstruziýa galyplarynda poliuretandan ýasalýar. 

2. Aýratynlyklary: geýmäge garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, poslama garşylyk, garramaga garşylyk, gaty bolmaz, sowuk gurşawda döwülmez we ýarylmaz;aşa uly diametr, super akym, amatly birikme we ýakyn Çalt çykarmak metal turbalara alternatiwadyr.

3.Programma: Nebit, himiýa senagaty, gämi gurluşygy, oba hojalygy, suw tygşytlylygy, magdan halas ediş, ýangyn söndüriş we beýleki ýataklar.Uzak aralyga we uly akymly suwuk ýa-da gaz daşamak üçin amatly gural.

Ulanylýan temperatura: -40℃ ~70.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Himiki zeýkeş turbasy

WPS 图片 - 修改 尺寸

HarytSkesgitlemek

图片 1

S.önümçilik prosesiniň beýany

Çig mal saýlamak →→→ Örülen şlang skelet gatlagy →→→ Bir gezeklik ekstruziýa galyplary →→→ Suw basyşyny kesgitlemek →→→ Coiling →→→ Çap etmek →→ Ammar →→→ Taýýar önümi gaplamak →→→ adingüklemek we daşamak

Haryt maglumatlary:

1. Gurluşy: Şlangyň dokalan gatlagynyň materialy ýokary güýçli poliester filamentidir we içki rezin we daşarky rezin gatlak bir gezeklik ekstruziýa galyplarynda poliuretandan ýasalýar. 

2. Aýratynlyklary: geýmäge garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, poslama garşylyk, garramaga garşylyk, gaty bolmaz, sowuk gurşawda döwülmez we ýarylmaz;aşa uly diametr, super akym, amatly birikme we ýakyn Çalt çykarmak metal turbalara alternatiwadyr.

3. Programma: Nebit, himiýa senagaty, gämi gurluşygy, oba hojalygy, suw tygşytlylygy, magdan halas ediş, ýangyn söndüriş we beýleki ýataklar.Uzak aralyga we uly akymly suwuk ýa-da gaz daşamak üçin amatly gural.

Ulanylýan temperatura: -40℃ ~70.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň