Himiki zeýkeş şlangy

 • Dürli himiki ýerlerde giňden ulanylýan himiki zeýkeş şlangy

  Dürli himiki ýerlerde giňden ulanylýan himiki zeýkeş şlangy

  Haryt maglumatlary:

  1. Gurluşy: Şlangyň dokalan gatlagynyň materialy ýokary güýçli poliester filamentidir we içki rezin we daşarky rezin gatlak bir gezeklik ekstruziýa galyplarynda poliuretandan ýasalýar. 

  2. Aýratynlyklary: geýmäge garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, poslama garşylyk, garramaga garşylyk, gaty bolmaz, sowuk gurşawda döwülmez we ýarylmaz;aşa uly diametr, super akym, amatly birikme we ýakyn Çalt çykarmak metal turbalara alternatiwadyr.

  3.Programma: Nebit, himiýa senagaty, gämi gurluşygy, oba hojalygy, suw tygşytlylygy, magdan halas ediş, ýangyn söndüriş we beýleki ýataklar.Uzak aralyga we uly akymly suwuk ýa-da gaz daşamak üçin amatly gural.

  Ulanylýan temperatura: -40℃ ~70.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň