Iki taraplaýyn poliuretan şlang

  • Iki taraplaýyn poliuretan şlang

    Iki taraplaýyn poliuretan şlang

     Theiki taraplaýyn poliuretan şlangTPU-nyň içki rezin gatlagyndan, süýümli berkidilen örme gatlagyndan we TPU daşky rezin gatlagyndan emele gelen bir gezeklik ekstruziýa prosesini kabul edýär.Geçiriji sim, nebit daşamak prosesinde şlangyň statiki elektrik meselesini çözmek üçin süýüm örümine goşulýar we nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagyny üpjün edip biler, şeýle hem gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdeleri we ulag daşap biler hapalanma ýok.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň