Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli

4

Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli?

Fireangyn söndürmekde ýangyn şlangy möhüm rol oýnaýar.Fireangyn şlangynyň görnüşini nädip klassifikasiýa etmeli? Fireangyn şlangyny öndürijiler size şu gün bir bellik bermek üçin:

1, ýangyç şlangyny materiallaryna görä bölmek bolar: rezin şlang, rezin şlang, poliuretan şlang

2, ululygyna görä ýangyn şlangy: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

3, basyşa görä ýangyn şlangy: 8, 10, 13, 16, 20, 25 görnüşlere bölünip bilner

4, ulanylyşyna görä ýangyn şlangyny bölmek bolar: oba hojalygynyň şlangy, ýangyn söndürijiniň ýörite şlangy we ş.m.

Oveokarda ýangyn şlang modeliniň bölünişi, size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.


Iş wagty: 10-2022-nji maý

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň