Senagat habarlary

 • Poliuretan örtükli ot şlangynyň aýratynlyklary

  Poliuretan örtükli ot şlangynyň aýratynlyklary

  Geliň, poliuretan bilen örtülen ot şlangynyň aýratynlyklaryna göz aýlalyň.Näme üçin köp adam poliuretan bilen örtülen ot şlanglaryny ulanmagy halaýar: 1. Poliuretan ýokary basyşa we sowuk garşylyga gowy häsiýetleri bar.Diňe ulanyp bolmaýar ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangyny nädip ulanmaly we goldamaly?

  Fireangyn şlangyny nädip ulanmaly we goldamaly?

  Fireangyn şlangynyň işleýiş usuly: Ilki bilen ýangyn şlangy birikdirildi.Hlang şlangy ýangyn şlangynyň rozetkasyna goýlanda, ýokarky ýumşak gorag materialy berkidilmelidir, soňra galvanizli demir sim ýa-da bokurdak haltasy berk berkidilmelidir.Ikinjiden, ýangyn şlangy ...
  Koprak oka
 • Synag elementleri we synag ülňüleri üçin ýangyn şlanglary ulanylýar

  Synag elementleri we synag ülňüleri üçin ýangyn şlanglary ulanylýar

  Fireangyn şlangy, ýokary basyşly suwy ýa-da köpük ýaly ýangyn saklaýjy suwuklygy daşamak üçin ulanylýan ýokary basyşly şlangdyr.Çig mallara görä, ony hatar otly şlang we çyzykly ot şlangyna bölmek mümkin.Esasan daşarky ýangynyň we birikmäniň ýerinde asfaltlamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • TPU şlangynyň ýangyç şlangyna hyzmat etmek we ulanmak

  TPU şlangynyň ýangyç şlangyna hyzmat etmek we ulanmak

  Fireangyn şlangyna hyzmat etmek ① Dolandyryş.Managementörite işgärler tarapyndan dolandyryşy amala aşyrmak, hiline, sanyna görä hasaba almak we hasaba almak, suw şlangynyň hilini we ulanylyşyny özleşdirmek zerur ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň