Magdan gazmak üçin poliuretan şlang

  • Magdan çykarmak üçin poliuretan ýokary basyşly zeýkeş şlangy

    Magdan çykarmak üçin poliuretan ýokary basyşly zeýkeş şlangy

    Oňyn basyşly we tekiz rulonly ýokary basyşly suw we ýag iberiji şlang.Bir gezeklik emele getirýän ekstruziýa prosesini kabul edýär we TPU içki ýelimleýji gatlakdan, süýümli berkidilen gatlakdan we TPU daşarky ýelim gatlagyndan durýar.Geçiriji metal sim, nebiti eltip bermek prosesinde şlangdan emele gelen elektrostatiki meseläni çözmek, nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagy netijeliligini doly üpjün etmek we gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdelerini daşap bilýär, hapalanma ýok geçiriji gurşaw.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň